Informácie o spoločnosti

Obchodné meno:

RMR family s. r. o.

 

Sídlo:

Budovateľská 1431/12

Bernolákovo 900 27

 

IČO: 47 023 660

DIČ: 2023699645

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 87487/B, oddiel Sro

  

Prevádzka:

Penzión Bernolák

Horný dvor 7

Bernolákovo 900 27

Zodpovedný vedúci: Alexander Horváth

 

Orgán dozoru a dohľadu:

SOI, Prievozská 32, Bratislava 827 99

SVPS SR, Botanická 17, Bratislava 842 13

Otváracia doba:

Po-Ne od 10:00 do 24:00

 

Ubytovanie:

Non-stop

0910 393 898